ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Στο site  μας υπάρχουν τρεις τρόποι διαφήμισης :


1. Διαφήμιση στο site  και σε πλαϊνή στήλη.

Σε αυτήν την περίπτωση η διαφήμισή σας μπαίνει σε όλες τις σελίδες του GRSP (Πλάι και Πρώτη σελίδα)  αλλά και ανάμεσα σε αναρτήσεις . Στη φόρμα ενδιαφέροντος σημειώνετε το ποσό που ενδιαφέρεστε να επενδύσετε.

( Ελάχιστο ποσό €300/ Έτος χωρίς φόρους )


2. Διαφήμιση σε σύλλογο συνεργαζόμενο με το GRSP

Σε αυτήν την περίπτωση , ενημερώνετε μέσω της φόρμας ενδιαφέροντος , σε ποιο σύλλογο θέλετε και το ποσό που θέλετε να επενδύσετε.

(Ελάχιστο ποσό €100/ Έτος χωρίς φόρους)


3. Διαφήμιση σε συνεργαζόμενο σύλλογο αλλά και στο GRSP 

Σε αυτήν την περίπτωση συμπληρώνετε τη φόρμα ενδιαφέροντος και συμπληρώνετε το ποσό που είσαστε διατεθειμένοι να επενδύσετε.

( Το ελάχιστο ποσό €400 / Έτος χωρίς φόρους )


 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Για περισσότερες διευκρινήσεις :

E-mail : grspotakia@gmail.com

Τηλέφωνο : 6944348971