ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ GRSP ATHLETES GROUP

Αναγέννηση Νέου Ρυσίου : Χορηγική συνεργασία με την εταιρεία επίπλων "Γκούμας"

  Το γυναικείο τμήμα μπάσκετ της Αναγέννησης Νέου Ρυσίου ανακοινώνει τη χορηγική συνεργασία με την εταιρεία επίπλων «Γκούμας» για την αγωνισ...

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ αγωνιστικής περιόδου 2020/2021Αριθμ.Πρωτ.: -2438-                                                                    Θεσσαλονίκη,03/07/2020 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

                                              αγωνιστικής Περιόδου 2020/2021

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ – ΚΥΠΕΛΛΑ – ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Η Ε.ΚΑ.Σ.Θ. κατά την αγωνιστική περίοδο 2020/2021 θα διοργανώσει και θα τελέσει τα παρακάτω  Πρωταθλήματα, Κύπελλα  &  Tουρνουά  τα οποία  και προκηρύσσει.

Τα Πρωταθλήματα, Κύπελλα & Τουρνουά, θα διεξαχθούν με μέριμνα και ευθύνη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων αθλητικών νόμων (2725/1999, 3057/2002 & 3264/2004), των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. & της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. καθώς & της Γενικής Προκήρυξης  Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. 2020/2021.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ – ΚΥΠΕΛΛΑ - ΤΟΥΡΝΟΥΑ: ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΠΟ

ΜΕΧΡΙ

Α’ ΑΝΔΡΩΝ

1.09.2020

30.06.2021

Β’ ΑΝΔΡΩΝ

1.09.2020

30.06.2021

Γ1’ ΑΝΔΡΩΝ

1.09.2020

30.06.2021

Γ2΄ ΑΝΔΡΩΝ

1.09.2020

30.06.2021

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ

1.09.2020

30.06.2021

ΝΕΩΝ

1.09.2020

30.06.2021

ΕΦΗΒΩΝ

1.09.2020

30.06.2021

ΠΑΙΔΩΝ

1.09.2020

30.06.2021

Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1.09.2020

30.06.2021

ΚΥΠΕΛΛΟ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1.09.2020

30.06.2021

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1.09.2020

30.06.2021

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1.09.2020

30.06.2021

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

1.09.2020

30.06.2021

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

1.09.2020

30.06.2021

ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΜΙΝΙ  ΑΓΟΡΙΩΝ

1.09.2020

30.06.2021

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1.09.2020

30.06.2021

ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1.09.2020

30.06.2021

Τα χρονικά όρια τέλεσης του καθενός από τα παραπάνω πρωταθλήματα, καθώς και οτιδήποτε αφορά τη διοργάνωση τους, θα καθοριστούν με τις Ειδικές Προκηρύξεις, οι οποίες θα εκδοθούν έγκαιρα από την Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

ΑΡΘΡΟ 2: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Σε όλα τα Πρωταθλήματα, Κύπελλα και Τουρνουά θα χρησιμοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ & ΜΟΝΟ μπάλα SPALDING (μη εφαρμοζόμενης της παρ. 5 του άρθρου 37 του κανονισμού της Ε.Ο.Κ.) επί ποινής ακυρότητας της συνάντησης και μηδενισμού του γηπεδούχου Σωματείου όπως επίσης και τιμωρίας των Διαιτητών.

Στα Πρωταθλήματα Ανδρών, Νέων, Εφήβων, Παίδων και στο Κύπελλο Ανδρών θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά μπάλες Νο 7.

Στα Πρωταθλήματα Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων και στο Κύπελλο Γυναικών θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά μπάλες Νο 6.

Στα Τουρνουά  Παμπαίδων και Παγκορασίδων  θα χρησιμοποιούνται αντίστοιχα μπάλες

Νο 7 & Νο 6.

Στα Τουρνουά Μίνι Αγοριών & Κοριτσιών θα χρησιμοποιούνται μπάλες Νο 5.

Τα γηπεδούχα Σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την φιλοξενούμενη ομάδα για τις ανάγκες της προθέρμανσης των αθλητών της με τρεις (3) τουλάχιστον μπάλες όμοιες με αυτή που θα χρησιμοποιηθεί για τον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ  3: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες  όλων των Πρωταθλημάτων, Κυπέλλων & Τουρνουά θα τελεστούν  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  σε  κλειστά  γήπεδα, εκτός αυτών των Τουρνουά, Παμπαίδων, Παγκορασίδων & ΜΙΝΙ, που μπορούν να τελεσθούν  και  σε  ανοικτά.

Με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής σε Πρωτάθλημα, Κύπελλο & Τουρνουά, κάθε Σωματείο υποχρεούται να προσκομίσει παραχωρητήριο χρήσης διεξαγωγής των αγώνων του Γυμναστηρίου που θα χρησιμοποιήσει ως έδρα του, καθώς και την άδεια λειτουργίας του γυμναστηρίου, που θα έχει εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα.

Στην περίπτωση που Σωματείο προσκομίσει στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. έγγραφο γηπεδότητας σε γήπεδο που αφορά  την συγκεκριμένη ημέρα & ώρα διεξαγωγής των αγώνων του, το Σωματείο θα οριστεί να αγωνίζεται στο συγκεκριμένο γήπεδο αναλαμβάνοντας όμως τη συνολική –τυχόν- οικονομική επιβάρυνση προς το φορέα που του παραχώρησε το κλειστό γυμναστήριο και που απαιτείται για την διεξαγωγή όλων των εντός έδρας αγώνων του.

Η Ε.ΚΑ.Σ.Θ. έχει το δικαίωμα στα γήπεδα που θα δηλώσουν τα Σωματεία να προσθέτει και  άλλα  που πληρούν  τους όρους  της διεξαγωγής  των αγώνων του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και στα οποία θα ορίζονται  και θα τελούνται αγώνες Σωματείων που  για διάφορους λόγους  δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο της έδρας τους.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να τελεσθεί αγώνας σε γήπεδο έδρα Σωματείου και εφόσον έχει γνωστοποιηθεί έγκαιρα αυτό στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. από το γηπεδούχο Σωματείο, ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί με απόφαση του Δ.Σ.  της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. στο ίδιο γήπεδο είτε την προηγούμενη ημέρα του  αγώνα είτε την επομένη, εφόσον δε τούτο είναι αδύνατον ο αγώνας  θα τελεσθεί σε άλλη ημερομηνία στο ίδιο γήπεδο ή την ίδια ημερομηνία και ώρα σε άλλο γήπεδο που θα ορίσει η Ε.Π. της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων Σωματείων καθορίζονται με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.  Ιδιαίτερα τονίζεται, ότι τα Σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή στα διάφορα Πρωταθλήματα, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να πάρουν μέρος σε αυτά σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.

Η δήλωση των Σωματείων στην κατηγορία που ανήκουν είναι υποχρεωτική. Στα Σωματεία που δεν δηλώνουν συμμετοχή, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από τον Κανονισμό της Ε.Ο.Κ. (άρθρα 27 & 49).

Οι Αθλητές -τριες, που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα ως υπαίτιοι-ες πειθαρχικής παράβασης, έχουν το δικαίωμα ακρόασης από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. ή κατάθεσης στα γραφεία της ΄Ενωσης, έγγραφης απολογίας εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα στις φανέλες των αθλητών & αθλητριών να χρησιμοποιούν τους αριθμούς 0 μέχρι & 99 αυστηρά, σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIBA.Η σύνθεση της ομάδας αποτελείται από 21 άτομα (Οι 5 που αγωνίζονται και οι 16 θέσεις στην περιοχή του πάγκου διαθέσιμες για τα μέλη της ομάδας τα οποία αποτελούνται από τους αναπληρωματικούς-ες παίκτες –τριες και το staff της ομάδας).Η γηπεδούχος ομάδα κάθεται αριστερά της γραμματείας και η φιλοξενούμενη ομάδα δεξιά της γραμματείας. Σε περίπτωση που οι εμφανίσεις των ομάδων έχουν το ίδιο χρώμα, η γηπεδούχος ομάδα υποχρεούται να αλλάξει εμφάνιση. Στην παρουσίαση των ομάδων, όπου γίνεται θα πρέπει οι αθλητές-τριες να είναι ντυμένοι –ες το ίδιο (με εμφανίσεις ή warm up κλπ.)  

Τα διαγωνιζόμενα σωματεία υποχρεούνται να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα αγώνων καλαθοσφαίρισης covid-19.  

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

Στα ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές και αθλήτριες, που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου και του άρθρου 36 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.

1α. Στην Α΄, Β΄, Γ1΄ κατ. ΑΝΔΡΩΝ κάθε Σωματείο μπορεί να δηλώσει μέχρι 12 αθλητές με την προϋπόθεση οι δύο (2) αθλητές  να είναι 20 ετών  (γεννημένοι το 2000 και  νεώτεροι) και μόνο μέχρι πέντε (5) αθλητές άνω των 35 ετών  (γεννημένοι το 1985  και μεγαλύτεροι)  και το έτος γέννησης όλων των παραπάνω αθλητών να αναγράφεται στο Φύλλο Αγώνα.
1β. Ειδικά στην Γ2 κατηγορία Ανδρών όσα σωματεία επιθυμούν μπορούν να δηλώνουν στο Φ.Α. μέχρι 12 αθλητές ανεξαρτήτως  ηλικίας, με μόνη προϋπόθεση οι δύο (2) αθλητές να είναι γεννημένοι το 2000 και νεώτεροι.

1γ. Στο κύπελλο Ανδρών ισχύουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1α και 1β ανάλογα με την κατηγορία που τα Σωματεία συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.

Σε περίπτωση που καταστρατηγηθούν  τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1α και 1β το παράπτωμα χαρακτηρίζεται σαν «αντικανονική  συμμετοχή αθλητή» με όποιες κυρώσεις προβλέπει ο κανονισμός της Ε.Ο.Κ. (άρθρο 47, παρ. 2 α).

2. Στην Α΄ κατηγορία ΓΥΝΑΙΚΩΝ καθώς επίσης & στο ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ κάθε Σωματείο δικαιούται να δηλώνει σε κάθε αγώνα μέχρι δώδεκα (12) αθλήτριεςχωρίς περιορισμό ηλικίας. 

3. Στο Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη  2000, 2001, 2002 &  έξι (6)  αθλητές νεώτεροι.

4. Στο Πρωτάθλημα ΕΦΗΒΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη  2003,2004  & έξι (6) αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2005 & νεώτεροι**.

5. Στο Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ* δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2005 & νεώτεροι**.

6. Στο Πρωτάθλημα ΝΕΑΝΙΔΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη  2003, 2004 και & έξι (6) αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2005 & νεώτερες**.

7. Στο Πρωτάθλημα ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ* δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2005 & νεώτερες**.

8. Στο Πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές  που γεννήθηκαν τα έτη 2006 & 2007 και έως 3 (τρεις)  που έχουν γεννηθεί το 2008.

9. Στο Πρωτάθλημα ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη 20062007 & νεώτερες.

10. Στα Τουρνουά  Μ Ι Ν Ι  δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές –τριες  που γεννήθηκαν το έτος 2008  &  νεώτεροι –ες.

*Η χρησιμοποίηση Παίδων & Κορασίδων στα Πρωταθλήματα Εφήβων & Νεανίδων δεν μπορεί να αποτελεί πρόβλημα για την ταυτόχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθλημάτων  ( π.χ. αναβολή αγώνων λόγω της συμμετοχής αυτής κ.λ.π.).

**Για τα πανελλήνια πρωταθλήματα ισχύει η γενική προκήρυξη της Ε.Ο.Κ. 2020-21.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

Οτιδήποτε αφορά στα Δελτία Ταυτότητας αθλητών & αθλητριών αναφέρεται στο άρθρο 41

των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., πλην του χρόνου ισχύος των Δελτίων Υγείας τους, που εφαρμογή έχει το άρθρο 33 παρ.9 του Ν.2725/1999 (ισχύς ενός έτους).ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 50 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων.

Ιδιαίτερα τονίζεται η παρ.4 του παραπάνω άρθρου σύμφωνα με την οποία αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε για οποιαδήποτε αιτία και κρίνεται  ότι πρέπει να επαναληφθεί, διεξάγεται σε διάστημα οκτώ (8) ημερών ή σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω ανωτέρας βίας μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. και όχι πέραν των είκοσι (20) ημερών.

Σε περίπτωση ιδιαίτερων συνθηκών που η Ένωση κρίνει απαραίτητη την άμεση διεξαγωγή του αγώνα, θα έχει την ευχέρεια να ορίζει των αγώνα στην Β΄ δηλωθείσα έδρα του σωματείου και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε ουδέτερο γήπεδο.  

Σε περίπτωση που Εθνική, Στρατιωτική ή  Σχολική Ομάδα (σε Τελικούς Μαθητικούς  αγώνες) απασχολεί αθλητές - τριες ή προπονητές - τριες Σωματείων που μετέχουν στα Πρωταθλήματα, το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. έχει το δικαίωμα  να μην αναβάλλει όλους  τους  αγώνες  της συγκεκριμένης  αγωνιστικής μέρας, αλλά μόνον  όσους είναι απαραίτητο   να αναβληθούν, οι οποίοι και θα τελεσθούν στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους Κανονισμούς.

Δε συνιστά λόγο αναβολής η συμμετοχή αθλητή/τριας των ηλικιακών κατηγοριών σε αγώνα της ανδρικής και γυναικείας ομάδας.

Ομοίως σε όλα τα πρωταθλήματα της Ένωσης, δε συνιστά λόγο αναβολής το κώλυμα προπονητή/τρίας λόγω άλλων αγωνιστικών του υποχρεώσεων.

Θα γίνονται δεκτά αιτήματα αναβολών σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει συμφωνία με την αντίπαλη ομάδα, για διεξαγωγή του αγώνα σε άλλη ημερομηνία αυστηρά  πριν την επόμενη αγωνιστική.

Επισημαίνεται ότι Αιτήματα Σωματείων για αναβολή αγώνων ή αλλαγή ώρας έναρξής τους (σύμφωνα με όσα ορίζονται από το  άρθρο  50 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και για οποιοδήποτε άλλο λόγο)  θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα και στο αίτημα αναβολής πρέπει να αναφέρεται και η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, μέσα στα προαναφερθέντα χρονικά πλαίσια.

ΑΡΘΡΟ 8: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για  την  βαθμολογία  των  ομάδων  ορίζει  το  άρθρο  47  του Κανονισμού Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. [ 2 βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα – συμπεριλαμβανομένου  και αγώνα που χάθηκε από ομάδα που απέμεινε με λιγότερους-ες των δύο (2) παικτών-τριών ( άρθρο 21 Κανονισμών Παιδιάς ) & 0 βαθμοί για αγώνα  που χάθηκε από υπαιτιότητα.

Για τnν κατάταξή τους ισχύει το άρθρο 48 παρ.2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.3γ & παρ.4 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

    ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:

   α)  Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνονται υπόψη  οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες ( νίκες – ήττες – μηδενισμοί ). Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών,  τότε λαμβάνεται  υπόψη  ο συντελεστής πόντων (goal average), στους μεταξύ τους αγώνες.

   β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία , τότε λαμβάνεται  υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.*

   γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο (2), τότε  καταρτίζεται Βαθμολογικός Πίνακας με τους Βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες  που ισοβαθμούν,  στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα  αυτό  γίνεται  η μεταξύ τους κατάταξη.                                              

   δ) Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.*

   ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.*

   στ) Σε περίπτωση  πολλαπλής ισοβαθμίας  και αφού  μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β.

   Αν η ισοβαθμία  αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων, τότε επαναλαμβάνεται  η διαδικασία της παραγράφου γ.

*Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΠΟΝΤΩΝ (GOALAVERAGE) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ(Υπερισχύει το μεγαλύτερο πηλίκο).  

 Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 47–παρ.2η (όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε Ομάδα που υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δύο (2) αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του Πρωταθλήματος, εφόσον συνέβη πριν από την συμπλήρωση του Α΄ Γύρου του οικείου Πρωταθλήματος δεν λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου. Αντιθέτως εφόσον η αποχώρηση συντελεσθεί κατά την διάρκεια του Β΄ Γύρου τα αποτελέσματα των αγώνων του πρώτου Γύρου παραμένουν ισχυρά και λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου. Η ανωτέρα ρύθμιση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ομάδες δεν προσήλθαν να αγωνισθούν ή τιμωρήθηκαν με μηδενισμό σε δύο (2) αγώνες τηρουμένης της κατά τα άνω διάκρισης του χρονικού σημείου κατά το οποίο συντελέσθηκαν οι παραβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τα Σωματεία, οι Παράγοντες, οι Αθλητές - τριες καθώς και οι Προπονητές – τριες υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα αθλητικό νόμο και τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.

 1. Ομάδα που δεν δηλώσει ως οφείλει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα που ανήκει υποβιβάζεται δύο (2) κατηγορίες

Σωματείο έχει δικαίωμα, εντός της προθεσμίας υποβολής, να δηλώσει

συμμετοχή στην κατηγορία πρωταθλήματος που δικαιούται συμμετοχής ή σε

χαμηλότερη κατηγορία.

Αποχώρηση από τη Κατηγορία που δικαιούται συμμετοχής μετά την

προθεσμία υποβολής της σχετικής Δήλωσης, επιφέρει τον υποβιβασμό της

ομάδας κατά δύο κατηγορίες για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ειδικά η

αποχώρηση σωματείου κατά τις τελευταίες 20 ημέρες πριν από την έναρξη

του πρωταθλήματος που συμμετέχει επιφέρει τον υποβιβασμό κατά τέσσερις

κατηγορίες.

 1. Ομάδα που δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές της  υποχρεώσεις  προς την  ΄Ενωση των προηγούμενων αγωνιστικών περιόδων, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα αγωνιστικής περιόδου 2021/2022 και υποβιβάζεται δύο (2) κατηγορίες.
 2. Ομάδα που μηδενίζεται σε δύο (2) αγώνες γιατί δεν προσήλθε να αγωνισθεί ή αποσύρεται εγγράφως από το Πρωτάθλημα, αποκλείεται των περαιτέρω αγώνων και υποβιβάζεται δύο (2) κατηγορίες.
 3. Ομάδα που συμπληρώνει δύο (2) μηδενισμούς λόγω μη πληρωμής εξόδων του αγώνα αποκλείεται των περαιτέρω αγώνων και υποβιβάζεται μία (1) κατηγορία, στη τελευταία δε, καταλαμβάνει την τελευταία θέση στον οριστικό πίνακα της περιόδου που συντελέστηκε ο υποβιβασμός.
 4. Ομάδα  που  δεν προσέρχεται  να  αγωνισθεί στους αγώνες  Κατάταξης (ΜΠΑΡΑΖ), στην επόμενη αγωνιστική περίοδο αρχίζει  με μείον τρεις   (-3) βαθμούς.
 5. Ομάδα που δεν προσέρχεται σε απονομή μεταλλίων, στην επόμενη αγωνιστική περίοδο αρχίζει με μείον τρεις (-3) βαθμούς.
 6. Σε περίπτωση που Σωματείο δεν κατέβει να αγωνιστεί σε έναν (1) αγώνα του Πρωταθλήματος εκτός από τον μηδενισμό θα υφίσταται και μείωση ενός (1) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2020/2021 και ενός (1) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα του αντίστοιχου Πρωταθλήματος που θα συμμετέχει την αγωνιστική περίοδο 2021/2022.
 7. β) Αφαίρεση ενός (1) βαθμού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το υπαίτιο σωματείο, είτε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ανεξάρτητα από την αιτία της, είτε για ανεπίτρεπτη βαθμολογική διευκόλυνση άλλων σωματείων δεν συμμετέχει σε αγώνα Πρωταθλήματος  ή Κυπέλλου, ή αποχωρεί πριν από την λήξη του ή αποσύρει την βασική του ομάδα από αγώνα και αγωνίζεται με αναπληρωματική ομάδα Εφήβων, Παίδων, Νεανίδων ή Κορασίδων.
 8. Για αποχώρηση μετά την κλήρωση ή αποβολή για οποιονδήποτε λόγο από τα Πρωταθλήματα:

Α) ΝΕΩΝ το Σωματείο δεν θα δικαιούται να πάρει μέρος την επόμενη αγωνιστική περίοδο που θα δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα ΝΕΩΝ και

Β) ΕΦΗΒΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ και ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  θα αφαιρούνται δύο (2) βαθμοί από την τελική κατάταξη του βαθμολογικού πίνακα του αντίστοιχου Πρωταθλήματος  Ανδρών ή Γυναικών της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου που συμμετέχει το Σωματείο.

 1. Σε περίπτωση που αθλητές –τριες που καλούνται στην Μικτή Ομάδα της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. ή σε κλιμάκια ΕΘΝΙΚΩΝ Ομάδων και δεν προσέρχονται στους αγώνες και στις προπονήσεις χωρίς την άδεια της ΄Ενωσης ή αντίστοιχα της Ε.Ο.Κ., υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 94 -Πειθαρχικό Αθλητών-  &  το άρθρο 97 παρ.4-Μικτών Ομάδων, Αθλητικών Ενώσεων-  του εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.
 2. Σε περίπτωση που αθλητές–τριες, Παράγοντες, Προπονητές-τριες ή φίλαθλοι Σωματείου του αγώνα, προκαλέσουν υλικές ζημιές στο χώρο του γηπέδου, το υπεύθυνο Σωματείο ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να αποκαταστήσει τις προκληθείσες ζημιές. Η καταβολή της δαπάνης γίνεται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. και σε περίπτωση άρνησης το Σωματείο τιμωρείται με βάσει το άρθρο 82 σε συνδυασμό με το άρθρο 88 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
 3. Σε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής, πλαστοπροσωπίας ή πλαστογραφίας αθλητικού δελτίου (άρθρο 54 παρ.1β, 1γ του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.), η διοργανώτρια αρχή έχει δικαίωμα να ερευνήσει την βασιμότητα των λόγων που στοιχειοθετούν κάθε σχετική παράβαση αυτεπάγγελτα είτε στις περιπτώσεις που το ενιστάμενο Σωματείο δεν υποστηρίξει την συζήτηση της υποβληθείσης ένστασής του είτε να ερευνήσει κάθε περίπτωση μεταγενέστερης του αγώνα σχετικής καταγγελίας που θα υποβληθεί από Σωματείο στην Ένωση και πάντως εντός πέντε (5) πλήρων εργασίμων ημερών από της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα που έλαβε χώρα η παράβαση.

Σε περίπτωση που υπάρξει πλήρης τεκμηρίωση και πλήρης απόδειξη της υποβληθείσης ένστασης ή καταγγελίας επιβάλλεται στο υπαίτιο Σωματείο η ποινή που προβλέπεται στο άρθρο 82 - Ειδικές Περιπτώσεις:

α) Της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έγιναν τελεσίδικα δεκτές ενστάσεις για χρησιμοποίηση αθλητών διαφορετικών από αυτών που δικαιούνται συμμετοχής (περίπτωση πλαστοπροσωπίας ή πλαστογραφίας στοιχείων αθλητικού δελτίου).

Μετά ταύτα και στις περιπτώσεις του -άρθρου 54 παρ. 1γ-  αν το υπαίτιο Σωματείο υποπέσει στην αυτή παράβαση διαγράφεται για ένα (1) χρόνο από το μητρώο των Σωματείων-Μελών της Ε.Ο.Κ. με όλες από τις από εδώ και στο εξής συνέπειες ( όπως πχ. νέα εγγραφή στα Μητρώα, κατάταξη στην κατώτερη Κατηγορία κλπ).

Στον υπαίτιο αθλητή–τρια επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 70 των Εσωτερικών Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.

Ο Προπονητής-τρια που υπέγραψε το Φύλο Αγώνα θα καλείται σε απολογία από το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. και σε περίπτωση τιμωρίας του η ποινή του θα κοινοποιείται στην Ε.Ο.Κ., στις Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές  καθώς και στον Σ.Ε.Π.Κ.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., οι υπαίτιοι της πλαστοπροσωπίας ή πλαστογραφίας εκτός της επιβολής των πειθαρχικών ποινών, θα παραπέμπονται στον Αθλητικό Εισαγγελέα & στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος της Ελληνικής Ολυμπιακής ΕπιτροπήςΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι Διαιτητές, βοηθοί Διαιτητών και Κομισάριοι των αγώνων, ορίζονται από την Κ.Ε.Δ./ Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. δικαιούται να χρησιμοποιήσει Διαιτητές & Βοηθούς Διαιτητών άλλων Συνδέσμων πλην των Σ.Δ.Κ.Θ. & Σ.Κ.Κ.Θ. εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο εξαιτίας επεισοδίων που προκάλεσαν αθλητές–τριες, προπονητές-τριες, παράγοντες, φίλαθλοι Σωματείου για τμήμα ή τμήματα του Σωματείου που προκάλεσε επεισόδια σε βάρος παραγόντων του αγώνα. Το υπαίτιο Σωματείο υποχρεούται τουλάχιστον 48 ώρες πριν την τέλεση του αγώνα στο οποίο έχουν ορισθεί Διαιτητές ή Βοηθοί Διαιτητών άλλων Συνδέσμων να καταβάλει τα έξοδα μετακίνησής τους, διαφορετικά μηδενίζεται.

ΑΡΘΡΟ  11: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει, το άρθρο 54 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ., πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες από την τέλεση  του αγώνα  και να  συνοδεύονται  από το σχετικό παράβολο  που ορίζεται σε διακόσια (200) €, στις αρμόδιες  Επιτροπές της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

   α) Οι  ενστάσεις  που αναφέρονται  σε  περιπτώσεις  κακής  εφαρμογής  Κανονισμών Παιδιάς,  εκδικάζονται σε Α΄ & Β΄ βαθμό από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό  Διαιτησίας όργανα.

   β)  Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την  Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

   γ) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Θ προσβάλλονται  με  προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. Το Ειδικό Τοπικό Τμήμα του Α.Σ.Ε.Α.Δ. λειτουργεί με έδρα το Ε.Γ. ΜΙΚΡΑΣ τηλέφωνα επικοινωνίας 2310/471.998, 2310/237.410.

Τα Σωματεία που μετέχουν στα Πρωταθλήματα καθώς & οι αθλητές-τριες, Προπονητές-τριες  συμφωνούν, αποδέχονται & καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των πάσης φύσεως διαφορών που προκύψουν μεταξύ τους & που έχουν σχέση με την εφαρμογή & ερμηνεία των νόμων που ισχύουν, του Καταστατικού των Κανονισμών και των Προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ.- Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (με βάσει τους οποίους διεξάγονται τα διάφορα Πρωταθλήματα και που αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ε.ΚΑ.Σ.Θ., Σωματείων & αθλητών-τριών) μόνο τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές και απαγορεύεται ρητά κάθε προσφυγή στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.

Σε περίπτωση που Σωματείο προσφύγει στα Πολιτικά Δικαστήρια για θέματα που αφορούν την επίλυση αθλητικών διαφορών ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ για όλους τους υπόλοιπους αγώνες του Πρωταθλήματος για το οποίο έγινε προσφυγή & ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από όλα τα Πρωταθλήματα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου στα οποία δικαιούται να συμμετάσχει.

AΡΘΡΟ  12: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα αναδιάρθρωσης των κατηγοριών των Πρωταθλημάτων της αγων.περ.2021/2022, ειδοποιώντας έγκαιρα τα Σωματεία της δύναμής της.

ΑΡΘΡΟ  13: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Για  όλα  τα  Πρωταθλήματα της Ένωσης  θα  ισχύει  εισιτήριο  3 Ευρώ  (εκτός  των  περιπτώσεων  που  αναφέρονται  στις  Ειδικές  Προκηρύξεις).

Προς αποφυγή καταστρατήγησης του  ανώτατου  επιτρεπόμενου  ορίου  χωρητικότητας των  γηπέδων και των  εξαιτίας  των  δυσάρεστων  επιπτώσεων (ατυχήματα) κάθε  θεατής που θα εισέρχεται  στο  γήπεδο,  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένος  με  εισιτήριο.

Για τα Πρωταθλήματα  Α΄- Β ΄- Γ1΄- Γ2΄ κατ. ΑΝΔΡΩΝ & Α΄ κατ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ,  η Ε.ΚΑ.Σ.Θ.  αναλαμβάνει ΜΟΝΟΝ την εξασφάλιση των αδειών τέλεσης των αγώνων για την αγων.περ. 2020/2021.

Την  οικονομική  διαχείριση  των  αγώνων ( έκδοση-θεώρηση-διάθεση εισιτηρίων, καταβολή αποζημιώσεων Διαιτητών-Βοηθ. Διαιτητών-Γυμνασιαρχών)   έχουν  αποκλειστικά  και  μόνον  τα γηπεδούχα Σωματεία.

Τα Σωματεία που έχουν την οικονομική διαχείριση των αγώνων  πρέπει να εκδώσουν & να θεωρήσουν αρμοδίως εισιτήρια που θα φέρουν την επωνυμία τους, σαν υπευθύνων.

Για τα Πρωταθλήματα ΝΕΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  καθώς επίσης και τους αγώνες Κατάταξης των Πρωταθλημάτων σε ουδέτερα γήπεδα,  την οικονομική διαχείριση των αγώνων (έκδοση-θεώρηση-διάθεση εισιτηρίων, καταβολή αποζημιώσεων Διαιτητών, Βοηθ. Διαιτητών και Γυμνασιαρχών) και την εξασφάλιση των αδειών έχει  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  &  ΜΟΝΟΝ  η  Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Για τα ΚΥΠΕΛΛΑ ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ την οικονομική διαχείρηση των αγώνων         (έκδοση - διάθεση εισιτηρίων)  και την εξασφάλιση των αδειών έχει αποκλειστικά & ΜΟΝΟΝ η Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Τονίζεται  δε  ιδιαίτερα  ότι  κανένα  Σωματείο δεν έχει  δικαίωμα  διάθεσης  εισιτηρίων  ή  καρτών  ελευθέρας  εισόδου. Συνεπώς τα πάσης  φύσεως διαρκείας ή κάρτες ελευθέρας εισόδου, πρέπει με μέριμνα του Σωματείου που τα έχει εκδώσει, να ανταλλάσσονται με εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα πριν την είσοδο των κατόχων τους στο γήπεδο.

Σε  κάθε  Διαιτητή, Βοηθό Διαιτητή & Γυμνασίαρχο όπου υπάρχει, θα καταβάλλεται  αποζημίωση  το  ύψος  της  οποίας  θα  αποφασισθεί  από  το  Δ.Σ.  της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ ανάλογα με την κατηγορία του Πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής αγώνα, τα έξοδα του αγώνα επιβαρύνουν τους υπαίτιους της αναβολής ή διακοπής του.

ΑΡΘΡΟ 14:   Γ Ε Ν Ι Κ Α

α) Η  ιατρική κάλυψη του αγώνα είναι υπ’ ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου.

β) Οι Εκθέσεις-αναφορές των μελών του Δ.Σ. για γεγονότα που συνέβησαν σε αγώνες των Πρωταθλημάτων λαμβάνονται υπόψη από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, έχουν δε αυξημένη αποδεικτική ισχύ εφόσον δεν έχουν κατατεθεί οι εκθέσεις των άλλων αρμοδίων προσώπων ( διαιτητές - βοηθ.διαιτητών – παρατηρητές - γυμνασίαρχοι κλπ).

γ)  Οι οικονομικές διαφορές μεταξύ αθλητικών Σωματείων & Προπονητών-τριών, θα επιλύονται από την Επιτροπή Επίλυσης οικονομικών διαφορών της Ε.Ο.Κ. που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’αριθμ.:11671/05.

δ) Το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλό του (φιλοξενούμενο) για την μαγνητοσκόπηση του αγώνα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο.

ε)  Για την μετάδοση ή μαγνητοσκόπηση του αγώνα από τρίτους, απαιτείται η γραπτή έγκριση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

στ)  Οι αγώνες που μεταδίδονται από την  Ένωση σε  live streaming δεν θα βιντεοσκοπούνται από τρίτους. Η Ένωση θα έχει στη διάθεση των αγωνιζόμενων σωματείων  αντίγραφο του αγώνα.  

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή  συμπλήρωση, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις των Κανονισμών τα πρωταθλημάτων, αυτά θα διεξαχθούν σύμφωνα  με τις νέες διατάξεις.

Οι ομάδες υποχρεούνται να  φέρουν στις φανέλες των αθλητών και αθλητριών τους, το λογότυπο που θα εγκρίνει το Δ.Σ. της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Η Ε.ΚΑ.Σ.Θ έχει το δικαίωμα τηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων των Πρωταθλημάτων της καθώς και των Κυπέλλων, από όλα τα Μ.Μ.Ε. (τηλεόραση, διαδικτυακούς τόπους κλπ), χωρίς την χρηματική αμοιβή των ομάδων που αγωνίζονται.  

0 Comentarios