Πρόσκληση ετήσιου χορού όλων των τμημάτων του Ηρακλή