Φωτογραφία από την υπογραφή συμφωνίας Άρη - Συρόπουλου